3.1 Caledonische orogenese

iDevice-pictogram Continenten in beweging en orogenesen

Het Paleozoïcum of kortweg Primair omvat een heel lange periode.

Er vinden twee belangrijke geologische processen plaats: de Caledonische en Hercynische orogenese.

Klik hier en kom te weten wat een orogenese is.

 


iDevice-pictogram De Caledonische orogenese en het Massief van Brabant

De Caledonische orogenese vindt plaats in het Siluur.

Deze gebergtevorming is het gevolg van de botsing tussen Laurentia (vanuit het westen), Baltica (vanuit het oosten) en Avalonia (uit het zuiden).

De botsing gaf het ontstaan aan een gebergte dat zich van onze provincie Brabant tot in het zuiden van Engeland uitstrekte: Het Massief van Brabant. Een reeks van plooien ontstaan.

De gebergtevorming ging eveneens gepaard met vulkanische activiteit. Vandaar dat in onze ondergrond vulkanische gesteenten voorkomen. De alombekende kasseien op oudere wegen zijn gemaakt van dit soort gesteente.

 

Bekijk onderstaande kaart en figuren ter verduidelijking.

 

Kaart: Paleogeografische reconstructie van de paleocontinenten Baltica, Laurentia en Avalonia tijdens het Midden- tot Laat-Ordovicium

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Baltica-Laurentia_Caradoc_NL.svg (Creative Commons License)

 

Figuur: De Caledonische plooiingsfase; continentverschuivingen tijdens het Ordovicium en het Siluur

Bron: http://dov.vlaanderen.be

 

Figuur: Het Massief van Brabant; ontstaan van het Massief van Brabant tijdens de Caledonische plooiingsfase

Bron: http://dov.vlaanderen.be

 

Figuur: Het Massief van Brabant gevormd door de Caledonische orogenese

Bron: http://dov.vlaanderen.be