3.2 Hercynische orogenese

iDevice-pictogram Tweede botsing: Hercynische orogenese

Zoals te zien is op onderstaande schets verplaatste Gondwana zich noordwaarts richting Euramerika (het voormalige Laurentia, Baltica en Avalonia).

In het Laat-Carboon botste Gondwana tegen Euramerika en gaf aanleiding tot een tweede grote gebergtevorming: de Hercynische plooiingsfase.

Wat de Caledonische orogenese deed met het Massief van Brabant, deed de Hercynische orogenese met de Ardennen. Deze laatste werden sterk geplooid.

 

Figuur: De Caledonische plooiingsfase; continentverschuivingen tijdens het Ordovicium en het Siluur

Bron: http://dov.vlaanderen.be

 


iDevice-pictogram Ontstaan steenkool

Tijdens het Devoon en Carboon ontstonden de bekende steenkoollagen.

Sinds decennia zien industriëlen het belang in van steenkool. Sinds de eerste industriële revolutie kende het een ongeziene exploitatie. Kilometers lange gangen werden uitgegraven honderden meters diep in de grond.

Maar wat is nu eigenlijk steenkool? Hoe ontstaat het? Waar vinden we deze grondstof in onze Belgische bodem en waarom net daar? Hoe zit het met onze steenkoolmijnen de dag van vandaag? En wat als het fout gaat in de mijn?

 

Klik hier om naar de webkwestie te gaan.