3.4.1 De Condroz

iDevice-pictogram Lokalisering

Kaart: Kaart Condroz (in rood) omvat Ardenne condrusienne (in oranje)

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Condroz_map.png 


iDevice-pictogram Beschrijving van het reliëf
"Het reliëf van de Condroz is bijzonder typisch. Het bestaat uit een afwisseling van langgerekte heuvelruggen, die van elkaar gescheiden worden door redelijk smalle depressies. Ten weste van de Maas zijn deze ruggen en depressies west-oost georiënteerd, terwijl ze ten oosten van de Maas lichtjes afbuigen en zuidwest-noordoost gericht zijn. De heuveltoppen bereiken in het zuiden hoogten van zowat 320 à 330m, maar dalen naar het noorden toe tot ongeveer 230 à 240m. De depressies zijn een 50-tal m lager gelegen dan de heuveltoppen ..." (uit "Geologie en geomorfologie van België", Dirk Goossens, 1984. Enschede. Uitgeverij van de Berg p. 61).

Schets: De Condroz

Bron: Dirk Goossens (1984). Geologie en geomorfologie van België. Enschede, Uitgeverij van de Berg.

iDevice-pictogram Geomorfologische verklaring van het reliëf

Schets: Ontstaan Condroz

Bron: Terranova 5, Uitgeverij De Boeck

 

Bovenstaande schets illustreert het ontstaan van het typische reliëflandschap.

Stap 1: Op het einde van het Carboon vond de Hercyische plooiingsfase plaats. Getuigen daarvan zijn de vele anticlines en synclines (zie onderstaande foto's).

Stap 2: Vervolgens deden verwering en erosie hun werk gedurende het Mesozoïcum. Af en toe werd de streek overspoeld door de zee.

Stap 3: In het Tertiair vond vooral in het zuiden van de streek een opheffing plaats als gevolg van de Alpiene orogenese. Dat maakt dat de zee de streek niet meer kon overspoelen.

Stap 4: Als laatste stap vond een belangrijk proces plaats: differentiële erosie. De hardere gesteenten (psammieten) boden meer weerstand dan de zachtere kalksteen. Deze laatste werden door de riviertjes vlugger afgebroken met als gevolg dat je een opeenvolging krijgt van de hardere psammieten op de heuvelruggen en de zachtere kalksteen in de depressies.

Foto: Anticline

Bron: Terranova 5, Uitgeverij De Boeck

 

Foto: Syncline

Bron: Terranova 5, Uitgeverij De Boeck

Schets: Anticline en syncline

Bron: Creative Commons Licentie; http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Syncline_and_anticline.jpg