3.4.4 De Ardennen

iDevice-pictogram Wat zijn nu eigenlijk de Ardennen?

Volgens veel toeristische plaatjes en gidsen beginnen de Ardennen al onder andere vanaf Namen, terwijl deskundigen het dan over de Condroz hebben. Er is maw een zekere naamsverwarring tussen de toeristische Ardennen en de geologische Ardennen.

Volgens de geologen bevinden de Ardennen zich op ondergrond dat dateert uit het Onder-Devoon en ouder (Siluur, Ordovicium en Cambrium).

De Condroz, Fagne-Famenne en kalkzoom vallen hier dus niet onder. Een gemakkelijke regel om het verschil te onthouden is: de Ardennen bevatten geen kalksteen terwijl de Condroz, Fagne-Famenne en kalkzoom dit wel hebben.


iDevice-pictogram Situering

Kaart: De Ardennen

Bron: Creative Commons Licentie; http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Ardennenmap.png

 

Schets: De Ardennen

Bron: Dirk Goossens (1984). Geologie en geomorfologie van België. Enschede, Uitgeverij van de Berg.


iDevice-pictogram Beschrijving en verklaring van het landschap

De Ardennen zijn overal hoger gelegen dan 400m boven de zeespiegel. Ze zijn geen laaggebergte, maar afgevlakt tot een plateau. Doordat de rivieren soms erg diep zijn ingesneden (soms wel 150m), kan men de indruk krijgen van een laaggebergte.

De Ardennen werden omhooggeduwd door de Hercynische orogenese tijdens het Carboon. Op de daaropvolgende fasen (Perm, maar ook grote delen van het Mesozoïcum) bleven de Ardennen als een eiland boven water uitsteken en kon erosie zijn vrije gang gaan en het laaggebergte afvlakken. Slechts in het Boven-Krijt werden de Ardennen nog een laatste keer overspoeld en werd het oppervlak hierdoor nog vlakker.

Onder invloed van de Alpiene orogenese in het Tertiair werden de Ardennen in verschillende fasen uiterst langzaam opgeheven, waardoor rivieren hernieuwde energie kregen en het plateau erg diep konden - en nog steeds kunnen - insnijden.