GeoloGIS, een geologische ontdekkingstocht doorheen België

iDevice-pictogram Werkwijze

Dit project volgt een vaste denkpiste.

GeoloGIS start met een beknopte geologische samenvatting van België.

Daarna worden de vier era's in detail bekeken, te beginnen met het Primair (het oudste).

Bij elk era wordt de volgende informatie meegegeven:

  1. Cijfers, tabellen en kaarten
  2. Wereldwijde evolutie
  3. Geologische en geomorfologische genese in België
  4. Opdracht (webkwesties)
  5. (Eventueel een extra bijlage)

Punt 3 "Geologische en geomorfologische genese in België" gaat meer in detail over ons grondgebied. Verschillende processen, fenomenen en ontwikkelingen worden er uitgelegd die typerend zijn voor het desbetreffende era en die België (on)rechtstreeks hebben beïnvloed.

Punt 4 "Opdracht (webkwesties)" toont de verschillende doe-opdrachten die de leerlingen kunnen uitvoeren. Deze opdrachten kunnen individueel, in groepjes, klassikaal of als taak worden opgelost binnen 1 lesuur. Bij elke webkwestie hoort een lerarenfiche die de metadata beschrijft over de webkwestie (eindtermen, benodigdheden, hints, ...).iDevice-pictogram Verantwoording

Voor dit project werd bewust gekozen om gebruik te maken van de opensource software eXe.

"eXe is een vrij verkrijgbaar opensource programma dat leerkrachten helpt bij het ontwerpen en online zetten van lesmateriaal, zonder daarvoor een grote kennis van HTML te moeten hebben. Het programma wordt ondersteund door CORE Education, een Nieuw-Zeelandse educatieve non-profit organisatie voor onderzoek en ontwikkeling."(EXe. (2010, mei 5). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Van http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=EXe&oldid=21039302.)

Klik hier voor het volledige artikel op wikipedia over eXe.

De vakgroep Geografie aan de Universiteit Gent wil met GeoloGIS hun steentje bijdragen in de open community en sharing spirit zoals die vandaag sterk is ontwikkeld. Zo goed als alles wat je in dit project terugvindt, werd wel ergens anders gratis verkregen, dit weliswaar volgens de juiste regelgeving (copyrights e.d.).

GeoloGIS wil daarom niet nog een flashy, supercoole website zijn, maar vooral een handige, bruikbare en vooral gratis tool die gebruik maakt van verschillende flashy en supercoole websites.

Hiermee wil de vakgroep Geografie van de Universiteit Gent leerkrachten dat extra duwtje in de rug geven om ICT te gaan gebruiken om hun lesinhouden en daaraan gekoppelde werkvormen te optimaliseren. Naast de alombekende werkvormen kunnen online zoektochten zoals webkwesties de motivatie van de leerlingen verhogen en zodoende bijdragen tot een kwalitatieve verbetering van de informatieoverdracht.

De software "eXe" kan je GRATIS downloaden via deze doorverwijspagina.

Merk op dat GeoloGIS geen gedetailleerde oplossing wenst te bieden om tal van complexe geologische en geomorfologische verschijnselen dat ons land rijk is, te verklaren. Maar eerder de motivatie en interesse van de leerling wenst aan te spreken door fascinerende studiegebieden te gaan onderzoeken met tal van foto-, kaart- en videomateriaal.

 


iDevice-pictogram Creative Commons Licentie

Creative Commons LicentieGeoloGIS van vakgroep Geografie, Universiteit Gent is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium licentie.